Cijene

Posjetnica cijene:

Cijena po pakiranju. (1 Paket = 1 Osoba)
SAD, američki dolar (USD), PDV uključen
kom. 1 strana (4+0) 2 strane (4+4)
60 29,60 $ 47,36 $
100 31,88 $ 51,00 $
150 36,43 $ 58,29 $
200 40,99 $ 65,58 $
250 47,82 $ 76,51 $
300 51,23 $ 81,97 $
400 54,65 $ 87,44 $
500 60,34 $ 96,54 $
600 69,45 $ 111,12 $
700 74,00 $ 118,40 $
800 84,25 $ 134,80 $
900 91,08 $ 145,73 $
1000 95,63 $ 153,01 $
1100 100,19 $ 160,30 $
1200 105,88 $ 169,41 $
Shipping and Handling Fee:
Kada se platiti unaprijed (Kreditna Kartica, PayPal plaćanje, Bankovnog transfera): 7,97 $
Dostava je besplatna, od 300 komada!

Foto kalendar cijene:

Cijena po komadu.
SAD, američki dolar (USD), PDV uključen
kom. Zidni kalendar A3 Zidni kalendar A4 Desktop kalendar
1 26,19 $ 23,91 $ 22,77 $
2 25,05 $ 22,77 $ 21,63 $
3 23,91 $ 21,63 $ 20,49 $
4 22,77 $ 20,49 $ 19,35 $
5 21,63 $ 19,35 $ 18,22 $
6 20,49 $ 18,22 $ 17,08 $
7 19,35 $ 18,22 $ 17,08 $
8 19,35 $ 18,22 $ 17,08 $
9 19,35 $ 18,22 $ 17,08 $
10+ 19,35 $ 18,22 $ 17,08 $
Shipping and Handling Fee:
Kada se platiti unaprijed (Kreditna Kartica, PayPal plaćanje, Bankovnog transfera): 17,08 $
Dostava je besplatna, od 3 komada!

Cijene Photobook:

Cijena po komadu.
SAD, američki dolar (USD), PDV uključen

Veličina: 20x20 cm (normalne veličine)


kom. Foto knjižica 20x20 cm, Uvezani
  10 strane 20 40
1 14,13 $ 16,96 $ 21,90 $
2 13,42 $ 16,11 $ 20,81 $
3 12,72 $ 15,26 $ 19,71 $
4 12,01 $ 14,41 $ 18,62 $
5 12,01 $ 14,41 $ 18,62 $
6 11,30 $ 13,56 $ 17,52 $
7 11,30 $ 13,56 $ 17,52 $
8 10,60 $ 12,72 $ 16,43 $
9 10,60 $ 12,72 $ 16,43 $
10+ 10,60 $ 12,72 $ 16,43 $
kom. Photobook 20x20 cm, Tvrdi
  60 strane 80 100 120
1 27,91 $ 32,15 $ 36,38 $ 40,62 $
2 26,51 $ 30,54 $ 34,56 $ 38,59 $
3 25,12 $ 28,93 $ 32,75 $ 36,56 $
4 23,72 $ 27,32 $ 30,93 $ 34,53 $
5 23,72 $ 27,32 $ 30,93 $ 34,53 $
6 22,33 $ 25,72 $ 29,11 $ 32,50 $
7 22,33 $ 25,72 $ 29,11 $ 32,50 $
8 20,93 $ 24,11 $ 27,29 $ 30,47 $
9 20,93 $ 24,11 $ 27,29 $ 30,47 $
10+ 20,93 $ 24,11 $ 27,29 $ 30,47 $

Veličina: 20x29 cm (Veličina A4.)


kom. Foto knjižica 20x29 cm, Uvezani
  10 strane 20 40
1 21,19 $ 25,43 $ 32,85 $
2 20,13 $ 24,16 $ 31,21 $
3 19,08 $ 22,89 $ 29,57 $
4 18,02 $ 21,62 $ 27,92 $
5 18,02 $ 21,62 $ 27,92 $
6 16,96 $ 20,35 $ 26,28 $
7 16,96 $ 20,35 $ 26,28 $
8 15,90 $ 19,08 $ 24,64 $
9 15,90 $ 19,08 $ 24,64 $
10+ 15,90 $ 19,08 $ 24,64 $
kom. Photobook 20x29 cm, Tvrdi
  60 strane 80 100 120
1 41,86 $ 48,22 $ 54,58 $ 60,93 $
2 39,77 $ 45,81 $ 51,85 $ 57,89 $
3 37,67 $ 43,40 $ 49,12 $ 54,84 $
4 35,58 $ 40,99 $ 46,39 $ 51,79 $
5 35,58 $ 40,99 $ 46,39 $ 51,79 $
6 33,49 $ 38,57 $ 43,66 $ 48,75 $
7 33,49 $ 38,57 $ 43,66 $ 48,75 $
8 31,39 $ 36,16 $ 40,93 $ 45,70 $
9 31,39 $ 36,16 $ 40,93 $ 45,70 $
10+ 31,39 $ 36,16 $ 40,93 $ 45,70 $

Veličina: 29x29 cm (Div veličine.)


kom. Photobook 29x29 cm, Tvrdi
  60 strane 80 100 120
1 55,81 $ 64,29 $ 72,77 $ 81,25 $
2 53,02 $ 61,08 $ 69,13 $ 77,18 $
3 50,23 $ 57,86 $ 65,49 $ 73,12 $
4 47,44 $ 54,65 $ 61,85 $ 69,06 $
5 47,44 $ 54,65 $ 61,85 $ 69,06 $
6 44,65 $ 51,43 $ 58,21 $ 65,00 $
7 44,65 $ 51,43 $ 58,21 $ 65,00 $
8 41,86 $ 48,22 $ 54,58 $ 60,93 $
9 41,86 $ 48,22 $ 54,58 $ 60,93 $
10+ 41,86 $ 48,22 $ 54,58 $ 60,93 $

Shipping and Handling Fee:
Kada se platiti unaprijed (Kreditna Kartica, PayPal plaćanje, Bankovnog transfera): 17,08 $
Dostava je besplatna, od 3 komada!

Došlo je do pogreške komunikaciji s poslužiteljem. Provjerite internetsku vezu!
Ako to potraje neko vrijeme, molimo pritisnite F5 ili dodirnite gumb refresh!
Ponovni pokušaj u sekundi ...