Cijene

Posjetnica cijene:

Cijena po pakiranju. (1 Paket = 1 Osoba)
SAD, američki dolar (USD), PDV uključen
kom. 1 strana (4+0) 2 strane (4+4)
60 30,07 $ 48,11 $
100 32,38 $ 51,81 $
150 37,01 $ 59,21 $
200 41,63 $ 66,61 $
250 48,57 $ 77,71 $
300 52,04 $ 83,27 $
400 55,51 $ 88,82 $
500 61,29 $ 98,07 $
600 70,54 $ 112,87 $
700 75,17 $ 120,27 $
800 85,58 $ 136,93 $
900 92,52 $ 148,03 $
1000 97,14 $ 155,43 $
1100 101,77 $ 162,83 $
1200 107,55 $ 172,08 $
Shipping and Handling Fee:
Kada se platiti unaprijed (Kreditna Kartica, PayPal plaćanje, Bankovnog transfera): 8,10 $
Dostava je besplatna, od 300 komada!

Foto kalendar cijene:

Cijena po komadu.
SAD, američki dolar (USD), PDV uključen
kom. Zidni kalendar A3 Zidni kalendar A4 Desktop kalendar
1 26,60 $ 24,29 $ 23,13 $
2 25,44 $ 23,13 $ 21,97 $
3 24,29 $ 21,97 $ 20,82 $
4 23,13 $ 20,82 $ 19,66 $
5 21,97 $ 19,66 $ 18,50 $
6 20,82 $ 18,50 $ 17,35 $
7 19,66 $ 18,50 $ 17,35 $
8 19,66 $ 18,50 $ 17,35 $
9 19,66 $ 18,50 $ 17,35 $
10+ 19,66 $ 18,50 $ 17,35 $
Shipping and Handling Fee:
Kada se platiti unaprijed (Kreditna Kartica, PayPal plaćanje, Bankovnog transfera): 17,35 $
Dostava je besplatna, od 3 komada!

Cijene Photobook:

Cijena po komadu.
SAD, američki dolar (USD), PDV uključen

Veličina: 20x20 cm (normalne veličine)


kom. Foto knjižica 20x20 cm, Uvezani
  10 strane 20 40
1 14,26 $ 17,11 $ 22,10 $
2 13,55 $ 16,26 $ 21,00 $
3 12,84 $ 15,40 $ 19,89 $
4 12,12 $ 14,55 $ 18,79 $
5 12,12 $ 14,55 $ 18,79 $
6 11,41 $ 13,69 $ 17,68 $
7 11,41 $ 13,69 $ 17,68 $
8 10,70 $ 12,84 $ 16,58 $
9 10,70 $ 12,84 $ 16,58 $
10+ 10,70 $ 12,84 $ 16,58 $
kom. Photobook 20x20 cm, Tvrdi
  60 strane 80 100 120
1 28,17 $ 32,44 $ 36,72 $ 41,00 $
2 26,76 $ 30,82 $ 34,89 $ 38,95 $
3 25,35 $ 29,20 $ 33,05 $ 36,90 $
4 23,94 $ 27,58 $ 31,21 $ 34,85 $
5 23,94 $ 27,58 $ 31,21 $ 34,85 $
6 22,53 $ 25,96 $ 29,38 $ 32,80 $
7 22,53 $ 25,96 $ 29,38 $ 32,80 $
8 21,12 $ 24,33 $ 27,54 $ 30,75 $
9 21,12 $ 24,33 $ 27,54 $ 30,75 $
10+ 21,12 $ 24,33 $ 27,54 $ 30,75 $

Veličina: 20x29 cm (Veličina A4.)


kom. Foto knjižica 20x29 cm, Uvezani
  10 strane 20 40
1 21,39 $ 25,67 $ 33,16 $
2 20,32 $ 24,39 $ 31,50 $
3 19,25 $ 23,10 $ 29,84 $
4 18,18 $ 21,82 $ 28,18 $
5 18,18 $ 21,82 $ 28,18 $
6 17,11 $ 20,54 $ 26,53 $
7 17,11 $ 20,54 $ 26,53 $
8 16,04 $ 19,25 $ 24,87 $
9 16,04 $ 19,25 $ 24,87 $
10+ 16,04 $ 19,25 $ 24,87 $
kom. Photobook 20x29 cm, Tvrdi
  60 strane 80 100 120
1 42,25 $ 48,67 $ 55,08 $ 61,50 $
2 40,14 $ 46,23 $ 52,33 $ 58,43 $
3 38,02 $ 43,80 $ 49,58 $ 55,35 $
4 35,91 $ 41,37 $ 46,82 $ 52,28 $
5 35,91 $ 41,37 $ 46,82 $ 52,28 $
6 33,80 $ 38,93 $ 44,07 $ 49,20 $
7 33,80 $ 38,93 $ 44,07 $ 49,20 $
8 31,69 $ 36,50 $ 41,31 $ 46,13 $
9 31,69 $ 36,50 $ 41,31 $ 46,13 $
10+ 31,69 $ 36,50 $ 41,31 $ 46,13 $

Veličina: 29x29 cm (Div veličine.)


kom. Photobook 29x29 cm, Tvrdi
  60 strane 80 100 120
1 56,33 $ 64,89 $ 73,45 $ 82,00 $
2 53,52 $ 61,64 $ 69,77 $ 77,90 $
3 50,70 $ 58,40 $ 66,10 $ 73,80 $
4 47,88 $ 55,16 $ 62,43 $ 69,70 $
5 47,88 $ 55,16 $ 62,43 $ 69,70 $
6 45,07 $ 51,91 $ 58,76 $ 65,60 $
7 45,07 $ 51,91 $ 58,76 $ 65,60 $
8 42,25 $ 48,67 $ 55,08 $ 61,50 $
9 42,25 $ 48,67 $ 55,08 $ 61,50 $
10+ 42,25 $ 48,67 $ 55,08 $ 61,50 $

Shipping and Handling Fee:
Kada se platiti unaprijed (Kreditna Kartica, PayPal plaćanje, Bankovnog transfera): 17,35 $
Dostava je besplatna, od 3 komada!

Došlo je do pogreške komunikaciji s poslužiteljem. Provjerite internetsku vezu!
Ako to potraje neko vrijeme, molimo pritisnite F5 ili dodirnite gumb refresh!
Ponovni pokušaj u sekundi ...