Cijene

Posjetnica cijene:

Cijena po pakiranju. (1 Paket = 1 Osoba)
SAD, američki dolar (USD), PDV uključen
kom. 1 strana (4+0) 2 strane (4+4)
60 30,15 $ 48,23 $
100 32,46 $ 51,94 $
150 37,10 $ 59,36 $
200 41,74 $ 66,78 $
250 48,70 $ 77,92 $
300 52,18 $ 83,48 $
400 55,65 $ 89,05 $
500 61,45 $ 98,32 $
600 70,73 $ 113,16 $
700 75,36 $ 120,58 $
800 85,80 $ 137,28 $
900 92,76 $ 148,41 $
1000 97,39 $ 155,83 $
1100 102,03 $ 163,25 $
1200 107,83 $ 172,53 $
Shipping and Handling Fee:
Kada se platiti unaprijed (Kreditna Kartica, PayPal plaćanje, Bankovnog transfera): 8,12 $
Dostava je besplatna, od 300 komada!

Foto kalendar cijene:

Cijena po komadu.
SAD, američki dolar (USD), PDV uključen
kom. Zidni kalendar A3 Zidni kalendar A4 Desktop kalendar
1 26,67 $ 24,35 $ 23,19 $
2 25,51 $ 23,19 $ 22,03 $
3 24,35 $ 22,03 $ 20,87 $
4 23,19 $ 20,87 $ 19,71 $
5 22,03 $ 19,71 $ 18,55 $
6 20,87 $ 18,55 $ 17,39 $
7 19,71 $ 18,55 $ 17,39 $
8 19,71 $ 18,55 $ 17,39 $
9 19,71 $ 18,55 $ 17,39 $
10+ 19,71 $ 18,55 $ 17,39 $
Shipping and Handling Fee:
Kada se platiti unaprijed (Kreditna Kartica, PayPal plaćanje, Bankovnog transfera): 17,39 $
Dostava je besplatna, od 3 komada!

Cijene Photobook:

Cijena po komadu.
SAD, američki dolar (USD), PDV uključen

Veličina: 20x20 cm (normalne veličine)


kom. Foto knjižica 20x20 cm, Uvezani
  10 strane 20 40
1 14,51 $ 17,42 $ 22,50 $
2 13,79 $ 16,55 $ 21,37 $
3 13,06 $ 15,67 $ 20,25 $
4 12,34 $ 14,80 $ 19,12 $
5 12,34 $ 14,80 $ 19,12 $
6 11,61 $ 13,93 $ 18,00 $
7 11,61 $ 13,93 $ 18,00 $
8 10,89 $ 13,06 $ 16,87 $
9 10,89 $ 13,06 $ 16,87 $
10+ 10,89 $ 13,06 $ 16,87 $
kom. Photobook 20x20 cm, Tvrdi
  60 strane 80 100 120
1 28,66 $ 33,02 $ 37,37 $ 41,73 $
2 27,23 $ 31,37 $ 35,50 $ 39,64 $
3 25,80 $ 29,72 $ 33,63 $ 37,55 $
4 24,36 $ 28,07 $ 31,77 $ 35,47 $
5 24,36 $ 28,07 $ 31,77 $ 35,47 $
6 22,93 $ 26,41 $ 29,90 $ 33,38 $
7 22,93 $ 26,41 $ 29,90 $ 33,38 $
8 21,50 $ 24,76 $ 28,03 $ 31,29 $
9 21,50 $ 24,76 $ 28,03 $ 31,29 $
10+ 21,50 $ 24,76 $ 28,03 $ 31,29 $

Veličina: 20x29 cm (Veličina A4.)


kom. Foto knjižica 20x29 cm, Uvezani
  10 strane 20 40
1 21,77 $ 26,12 $ 33,74 $
2 20,68 $ 24,82 $ 32,06 $
3 19,59 $ 23,51 $ 30,37 $
4 18,50 $ 22,21 $ 28,68 $
5 18,50 $ 22,21 $ 28,68 $
6 17,42 $ 20,90 $ 26,99 $
7 17,42 $ 20,90 $ 26,99 $
8 16,33 $ 19,59 $ 25,31 $
9 16,33 $ 19,59 $ 25,31 $
10+ 16,33 $ 19,59 $ 25,31 $
kom. Photobook 20x29 cm, Tvrdi
  60 strane 80 100 120
1 43,00 $ 49,53 $ 56,06 $ 62,59 $
2 40,85 $ 47,05 $ 53,25 $ 59,46 $
3 38,70 $ 44,57 $ 50,45 $ 56,33 $
4 36,55 $ 42,10 $ 47,65 $ 53,20 $
5 36,55 $ 42,10 $ 47,65 $ 53,20 $
6 34,40 $ 39,62 $ 44,85 $ 50,07 $
7 34,40 $ 39,62 $ 44,85 $ 50,07 $
8 32,25 $ 37,15 $ 42,04 $ 46,94 $
9 32,25 $ 37,15 $ 42,04 $ 46,94 $
10+ 32,25 $ 37,15 $ 42,04 $ 46,94 $

Veličina: 29x29 cm (Div veličine.)


kom. Photobook 29x29 cm, Tvrdi
  60 strane 80 100 120
1 57,33 $ 66,04 $ 74,74 $ 83,45 $
2 54,46 $ 62,73 $ 71,01 $ 79,28 $
3 51,59 $ 59,43 $ 67,27 $ 75,11 $
4 48,73 $ 56,13 $ 63,53 $ 70,93 $
5 48,73 $ 56,13 $ 63,53 $ 70,93 $
6 45,86 $ 52,83 $ 59,79 $ 66,76 $
7 45,86 $ 52,83 $ 59,79 $ 66,76 $
8 43,00 $ 49,53 $ 56,06 $ 62,59 $
9 43,00 $ 49,53 $ 56,06 $ 62,59 $
10+ 43,00 $ 49,53 $ 56,06 $ 62,59 $

Shipping and Handling Fee:
Kada se platiti unaprijed (Kreditna Kartica, PayPal plaćanje, Bankovnog transfera): 17,39 $
Dostava je besplatna, od 3 komada!

Došlo je do pogreške komunikaciji s poslužiteljem. Provjerite internetsku vezu!
Ako to potraje neko vrijeme, molimo pritisnite F5 ili dodirnite gumb refresh!
Ponovni pokušaj u sekundi ...